Curlingföräldrar – stå på er

Jag tycker det är återkommande hur ofta det klankas på att barn överbeskyddas och skjutsas till höger och vänster. En vanlig kommentar är … ”Annat var det när jag var barn – då gick jag själv till alla mina fritidsaktiviteter”. Visst finns det fördelar med ett liv där barnen tar sig fram på egen hand men det har också ett pris.

På sjuttiotalet dödades cirka 100 barn per år i trafiken. Många av dem skedde som fotgängare eller cyklist. Idag är det ett fåtal. Om debatten om frihet ska föras får man allt jämföra konsekvenserna också. För egen del tycker jag valet är lätt. Barn är inte mogna att vistas själv i trafiken och därför behövs curlingföräldrar.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Jonny

Kunde inte instämma mer!!! Jag låter mina barn gå till skolan medans jag själv åker en liten bit bakom på min MC och observerar hur de agerar. OBS! Detta är inne i ett villaområde med väldigt låg trafiknivå och gott om farthinder och jag har hela tiden kontakt med dem.

Det jag tydligt ser är att oavsett hur många gånger jag påpekar brister i beteende hos dem så upprepar de samma fel nästa dag och ibland bara 30 sekunder senare.

Bara en sån enkel sak att stanna upp och titta åt vänster, sen höger och vänster igen för att därefter korsa gatan i en rak linje….Näe då, visserligen har de väldigt bra uppsikt (min bedömning)men de stannar sällan upp och de sneddar alltid över vägen.

Barn är inte klara och absolut inte redo att ta sig runt i trafikerade områden förrän gissningsvis 12 års ålder.

Maria Krafft

Tack för respons! Det finns en naivitet kring vad barn kan lära sig. Impulshandlingen som styrs från hjärnan är starkare än ”riskhjärnan” som tänker efter före. Först i dryga 20 årsåldern är ”riskhjärnan” färdigutvecklad. Därför måste man kalkylera med att barn agerar ogenomtänkt i trafiken.
: ) Maria

Janos

Visst är det så att barn inte är mogna att vistas själv i trafiken förrän från ca 12 års ålder. Däremot skulle jag personligen vara försiktig medd att sätta likhetstecken mellan försiktighet och att vara curlingförälder. Försiktighet behövs, inte curlingföräldrar.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *