Sambandet bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

AvgasBilannonsörerna frontar allt oftare med bilens utsläppsnivå av koldioxid, CO2. Vi börjar lära oss vilka CO2 nivåer man skall understiga för att få klassas som miljöbil, 120g/km. Då börjar det också bli viktigt att CO2 nivån räknas ut på samma sätt. Så är nu inte fallet. En uträkning görs av Vägverket och andra samband mellan förbrukning och CO2 nivå kan fås från Energimyndigheten. Somliga bilannonsörerna verkar använda dessa omräkningsfaktorer på en glidande skala. Om man nu i bilannonsen tror sig köpa en miljöbil så är det inte alls säkert att de 119g CO2 angivna i annonsen är det utsläpp (uträknat enligt Vägverkets metod) som används i bedömningen av om du skall slippa vägskatten de första fem åren.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *