Svar på: ”Män farligare än kvinnor i trafiken”

I dagens DN står det om att det främst är män som orsakar fotgängarolyckor med dödlig utgång. Lite svårt bara att hitta en lösning på problemet. Tur att det finns biltillverkare som utvecklar system som kan hjälpa oss bilförare att upptäcka en fotgängare! Dessa system kommer troligtvis att kunna förhindra 40 procent av alla dödsolyckor.

I tisdags föreläste jag för Gruppen för Nationell Samverkan (GNS) om just fotgängares risk i trafiken. Under förra året genomförde Anders Kullgren och jag en studie på där vi gick igenom forskning inom ämnet. De viktigaste lärdomarna från detta arbete är att fotgängarens ålder samt bilens hastighet är avgörande för hur allvarlig följden av olyckan blir. Fotgängare över 60 år löper en betydligt högre risk för att skadas. För att förhindra fotgängarolyckor är det viktigt att fokusera på att begränsa fordons hastighet i områden där främst fotgängare vistas. Vid 30 km/h är möjligheten att upptäcka en fotgängare i tid god hög och att risken att skadas låg. Risken att dö ökar markant vid hastigheter över 40 km/h. 

Vår studie: Stigson och Kullgren 2010 ”Fotgängares risk i trafiken

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

8 kommentarer

Jocke

Hej!

Är det inte fler män än kvinnor bakom ratten? Min uppfattning är att det är så (för diskussionens skull runt 80/20 % ?) vilket skulle betyda att risken att bli påkörd av en man är 80% om könen var lika dåliga på att köra.

Jag antar att den lobbyist som tagit fram det här underlaget vet hur statistik fungerar så nästa antagande blir att detta är … just det. PR.

Helena Stigson

Visst är det fler män bakom ratten och självklart måste man ta hänsyn till detta i denna typ av analys. Antar att de gjort det då det borde vara första steget i analysen. Har i skrivande stund ingen uppgift om hur fördelningen ser ut. Tog bara och tittade på lite olycksmaterial som jag jobbar med just idag – här utgör män dryga 60%.

Viveca

Jag arbetar som långtradarchaufför inom lastbilsbranschen och kan bekräfta att statistiken stämmer. På min arbetsplats är vi ca 5 kvinnliga chaufförer och 150-200 manliga. När jag vill köra laglig hastighet och ta hänsyn till säkerhetsaspekter på körningar som inte håller för att köra lagligt, då blir jag diskriminerad av chefer och transportledare samt utfryst av en del ”rövslickande” kollegor. På min arbetsplats ”finns det inte tid” för att tänka på säkerheten och lagligheten, trots att det är 60 tons ekipage som vi håller i händerna.

Med vänliga hälsningar en kvinnlig yrkesförare som sett baksidan av mansdominans i trafiken

Helena Stigson

Attityd är svårt att ändra. Diskuterade just ”hastighetsgränsefterlevnad” i en arbetsgrupp förra veckan. Det är lätt att glömma bort grupptryck och pressade tidsscheman och tro att det räcker med att kräva ”hastighetsgränsefterlevnad” och säkerhet vid upphandling av transporter. Att ändra en yrkeskårs attityd är inte lätt och det behövs verkligen en diskussion kring detta!

Börje Melkerson

Visste ni att kvinnor är överrepresenterade i statestiken när det gäller dödsolyckor i samband med dåligt eller svårt väglag, såsom halka och snömodd.Har som polis erfarit att många kvinnor i motbackar kommit i sladdning och i bästa fall blivit stående i snödriva på vägkanten eller mot vajerräcket. Motbacken kan tänkas ge en falsk trygghet.För att bibehålla fart krävs ju avsevärt mer gas och kraft på drivhjulen.Något som många bilister inte inser och hamnar i sladdning utan att veta varför.En konkret kunskap som körskolorna kunde informera om, tycker jag.

Helena Stigson

Intressant synpunkt. Vilket/vilka år baserar du ditt uttalande på? Vi har inte kunnat se någon skillnad i vår data.

Börje Melkerson

Svar till Helena Stigeson.
I redovisning från vägverket sedan några år tillbaka.Hajade till själv men blev inte överraskad eftersom jag ofta upplevt sådan situationer ute i verkligheten genom mitt yrke. Polis har ju att ta reda på omständigheterna runt olyckan och redovisa som statestik till väghållaren. Hjälpa parterna samt att utreda eventuella brott.
Erfarna och intresserade poliser borde ges tid och förtroende till att ge mer konkreta tips för säkerhets-höjande åtgärder på platsen. Detta tycks inte prioriteras ifrån polisledningshåll fast man borde veta bättre.Polisen har tyvärr aldrig haft någon egen trafik-säkerhets tänkande trots att man borde ha detta. Det är
ju åndå polis som natt och dag är på nästan alla trafikolyckor. Självklart har lättare att bedöma behovet av åtgärder på plats än att hos väghållare få
en olycksskiss på ett papper.
Vem tror du är mest motiverad att till ett snabbt åtgärdande av bristerna. Ofta kan mycket göras genom
att trafikskyltar placeras rätt.Siktförhållanden och annat som oväntat uppstår i korsningen.
Väghållaren är dålig på att förstå den mänskliga faktorn
Gör aldrig ett platsbesök. Därav fördröjning av att åtgärda.Fler olyckor kan då komma att inträffa i onödan.
Dyrt och obekvämt för alla. Ibland livsfarligt.
Olyckan är ingen slump. Det är den stora variationen av
omständigheter som gör olyckan möjlig.Gränsen mellan enkelt plåtskrammel och en allvarlig personskada är ofta
hårfin.
Trafikverket behöver hjälp med detta.För några år sedan
läste jag i Vi Bilägare om myndighetens bristande sätt
att göra uppföljningar. Åsikterna lämnades av vägtrafikinspektionen i Borlänge.I tiden ligger till så
att polisen skall rapportera för att ge statestik.Om polisen också kom in på det direkt förebyggande så skulle det kunna visa sig vara effektivt.Ingen monolog
ifrån trafikverket, utan dialog och samarbete.Inte lätt att vara entusiast bland byråkrathöjdare!.

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Det finns många fel på kvinnor och de flesta drabbar dem själva | En katt bland hermelinerna

[…] Försäkringsbolagen har redan bestämt sig i frågan – och de har data att backa upp det med.  All erfarenhet  pekar på att  unga män  har mer riskfyllda körvanor än unga kvinnor. Män mellan 16 och 25 löper  mycket större risk att bli  inblandade i olyckor, eller bötfällas  för trafikförseelser. (Källa: Insurance.com). Enligt TrafficSTATS,  en  amerikansk riskanalysstudie,   har män en 77% högre risk att dö i en olycka jämfört med kvinnor. Till tröst för Collin ska dock sägas att mellan åren 1975 till 2007 ökade antalet kvinnliga dödsfallmed 1 procent jämfört med 11 procents minskning för manliga bilister.   Läs gärna Folksams Trafiksäkerhetsblogg. […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *