Sms förbud i bilen – fel väg

Regeringen har valt att gå på linjen att förbjuda sms vid bilkörning. Så olyckligt och gammalmodigt tänkt! Att kommunicera är en naturlig och självklar företeelse som är svår att stoppa. Se istället till att sätta upp krav hur en  en säker kommunikation ska ske i bilen. Tekniskt är det helt möjligt att kunna prata in och få sina sms/mail upplästa utan att jag ska trycka på min telefon.

Säker bilkörning handlar om att minimera tiden då man lämnar vägen med blicken. Det kan lösas genom exempelvis head-set och ett  ”interface” som smart kan ta emot kommando beroende på vad som behöver göras.  Att lyssna och prata på ett säkert sätt i bilen är något vi måste underlätta och inte försvåra. Det kommer ske ändå.  

Ta intryck av piloterna. De har massor av kommunikativa ”interface” i flygplanet och anses nog inte som farliga. Lär av dem!

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Lars A

Lagar har liten effekt. Vi ser ju redan i dag bilförare har så mycket att ”stå i” så det hinner inte ens med blinkers !!

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Om det gick att förbjuda dumhet hade det redan gjorts « No size fits all

[…] Annika Ström Melin uttalar frankt på DN:s ledarsida (ej på nätet) att hon inte behöver några bevis på att en lag blir till någon nytta eftersom ”det känns helt rätt”, längre in i tidningen konstaterar tidningens motorredaktör Jacques Wallner (ej på nätet) att nya lagar inte är någon lösning, det som krävs är att folk börjar tänka efter och visa hänsyn, experterna på Trafikverket är inne på samma linje, liksom Folksam. […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *