Fokus på oss cyklister

 Siffror från flera olika håll visar tydligt att det är dags att fokusera på trafiksituation för oss cyklister och att försöka förbättra vår trafikmiljö. I förra veckan var jag på Resultatkonferensen, som anordnas av Trafikverkets med syfte att följa trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Här presenterades statistik som visar att cyklister är den trafikantgrupp som numera dominerar antalet svårt skadade. I gårdagens Metro kunde vi här i Stockholm läsa om vilka gator som är farligast. I dagens Svenska Dagbladet skriver Cykelfrämjandets ordförande att endast 2 procent av statens budget för infrastruktur går till cykeltrafik, trots att nästan 10 procent av svenskarnas huvudresor sker med cykel. Om vi skall lyckas få fler att cykla men samtidigt lyckas få ner antalet svårt skadade cyklister så kommer det att krävas insatser från flera håll. Dags att börja jobba! 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Nils

Hej! Tack för länken till resultatkonferensen. I paneldebatten diskuterades vad som var den viktigaste åtgärden för att höja trafiksäkerheten för cyklister. Vad som förvånade mig var att varken Trafikverket, NTF, eller kommunerna, föreslog att få fler att cykla som viktigaste åtgärd. Ju fler som cyklar ju lägre blir riskerna för varje enskild cyklist. Fenomenet kallas ”safety in numbers”.

Björn Jansson

Har diskuterat med vägverket gällande säkerheten på vägar bl a att cykla på våra vägar. Bl a har jag påtalat problemet som uppståt när man har satt upp vägräcken vid varje sten, utefter våra vägar, vv påstår att det sker många olyckor där dessa stenar orsakat allvariga skador. Dessa vägräcken gör dock att jag som cyklist känner mig instängd specielt när jag blir omkörd av bussar och lasbilar som kör om mig, även om de (vi) får möte. VV´s svar var att alla vägar inte är lämpliga att cykla på.

Mats Nilson

Hr. prof(adjungerad!) Tingsvammel slår sig på bröstet om den ökade säkerheten för motorcyklister med miljonspenderandet på vägräcken utmed vanliga landsvägar.

Analysen baserar sig som vanligt på tyckande och lite verklighet.
Närsyntheten och oförmågan att omfatta ALLA trafikantslag visar att dilettanternas teorier och sökandet efter bekräftandet av de egna ståndpunkterna istället för att ha en oberoende trafiksäkerhetsdiskussion. Ta t.ex rv57 där man spikat upp vägräcken så nära vägen att gående och cyklister tvingas långt ut i vägbanan! Tidigare har räcken satts på längre avständ från vägarna, men trafikverket har gett nya föreskrifter(varför) varvid stolparna slås ner invid asfaltskanten så att avbärarräcket inkräktar på vägen i många fall! Var ligger säkerheten i detta? Mindre marginaler ger lägre hastighet varkar resonemanget gå…

Vidare har många kommunala utförare byggt avsnörpningar(ibland med bussficka) där bilister m.fl skall tvingas väja för mötande – s.k. ”chicken race” där man som vanligt glömmer bort oskyddade trafikanter. I min hemkommun Huddinge har man ansträngt sig att tvinga ut cyklister i vägbanan trots att cyklist och bilist INTE kan mötas i en sådan ”trafiksäkerhetslösning”. I ett fall har man byggt en sådan i ett backkrön! Orkar knappt med att påtala alla dumheter för betonghäckarna, men i de flesta fall möts man bara av oförstående och glasartade uppsyner.

Att sedan Trafikverket aktivt orsakar en säkethetsförsämring för ett trafikslag med floskler som att ”vissa vägar är inte lämpliga att cykla på” är rent upprörande. Dråpförsök på trafikantslag?

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *