Vajerräcke, ja tack!

Gårdagens diskussion i media kring vajerräcken blev enligt min åsikt skev. Att vajerräckena är mer kostsamma att reparera än andra räcket råder ingen tvekan om. Men kritiken om negativa effekter på säkerheten stämmer inte. Ett vajerräcke är minst lika säkert som ett stålräcke med en så kallat w-profil. Vi på Folksam har forskat en hel del kring just detta. Olycksstatistik från olyckor med bilar utrustade med svarta lådor visar klart och tydligt att risken att skadas är betydligt lägre i en krock mot ett deformerbart räcke såsom vajerräcke och stålräcke än mot ett fast räcke såsom betong. I genomsnitt en 30-procentig minskning av krockkrafterna (och därmed minskning av personskador) i en krock mot ett deformerbart räcke jämfört med en krock mot ett betongräcke. Även krockproven talar sitt tydliga språk.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Joakim

På något vis verkar debatten blivit skev, där man verkar tro att vajerräcken ersätter motorvägar, det gör dom inte, dom ersätter breda landsvägar och gör detta på ett ypperligt sätt. Jag tar hellre en vajerräckesutrustad 2+1 väg över bred landsväg vilken dag som helst!

Jan

Det talas om sakerhet for personer i bil vid kollision med vajerracken. Men vad hander med motorcyklisten vid samma kontakt? Mojligheten att overleva ar inte stor. Men TSV:s ”experter” har aldrig intresserat sig for dessa trafikanter.

Helena Stigson

Vi på Folksam har inte gjort någon studie angående 2+1-väg och MC. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har dock visat att även risken för MC minskar på dessa vägar.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *