Posten glömde säkerheten!?

Läste i DN att Posten har valt 3000 Fiat Fiorino för sina brevbärare. En kartläggning av den bristfälliga säkerhetsnivån hos denna typ av transportfordon bloggades om tidigare i år. Postens val av Fiat är inget undantag.

Vilka säkerhetskriterier har ingått i upphandlingen undrar jag. Jämfört med Folksams säkerhetskrav för nya bilar missar Fiorino med råge kraven för vuxenkrockskydd, whiplashskydd och antisladdsystem. EuroNCAP gavs systermodellen Citroen Nemo undermåliga 3 stjärnor 2010.

På kritiken att antisladd saknades vid upphandlingen öppnar Bengt Appelqvist på Fiat med att det nu finns. Jag hoppas att han har rätt och att systemen går att få med i kommande leveranser. På Fiats danska hemsida saknar Fiorino antisladd, hoppas det inte stämmer. Till Postens försvar kan sägas att utbudet av bilar i denna kategori, med acceptabla miljö och säkerhetsegenskaper, är litet. Att Posten missar antisladd är fortfarande mycket illa då det trots allt finns tillverkare som erbjuder antisladd. Lika allvarlig är kritiken mot generalagenterna som fortfarande underlåter sig att utrusta sina skåpbilar med trivial säkerhetsutrustning.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Anders Sjöqvist

Det är visserligen illa att de postanställda måste förlita sig på dåliga bilar, men jag är ändå kritisk mot formuleringen att Posten skulle ha glömt eller missat säkerheten. I efterhand kanske man kan säga att det var dumt att göra upphandlingen 2007 eftersom utvecklingen har gått framåt. Om de väntat till i år så hade de haft fler möjligheter. Men 2015 kanske de skulle ha sagt precis samma sak gällande andra säkerhetsdetaljer. Någon gång måste man ju fatta beslutet.

Vi kan väl hoppas att det går att göra något åt detta, men problemet är att när Fiat väl vunnit upphandlingen så kan Posten inte dra sig ur hur enkelt som helst. Om Posten då ställer ytterligare krav så kan Fiat ta ut precis vilket pris som helst för dessa tillägg.

Anders Ydenius

Hej!
Hade Postens upphandling påbörjats före 2003 hade jag förstått att just antisladd uteslöts ur kravbilden. Men 2007 hade det gått fyra år sedan den första vetenskapliga effektstudien publicerades och har sedan dess följts av flera studier från olika länder. Som en konsekvens av det steg andelen bilar med antisladd kraftigt efter 2003. I december 2007 hade 87.8% av den svenska personbilsmarknaden antisladd som standard.

Nyttan med antisladd har varit känd under snart åtta år. Det visades 2003 att effekten av antisladd var så stor att det enda säkerhetssystem som än idag kan visa en högre skyddseffekt är bilbältet.

Att generalagenterna hoppat bock över säkerhetsnivån på dessa biltyper är dåligt och en förklaring till det klena utbudet för posten 2007, men det fanns inget skäl då, att man skulle exkludera antisladd i kravspecen.

Med Vänliga Hälsningar
Anders Ydenius

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *