Rekordhög bältesanvändning, men inte överallt

Tyvärr kan jag inte glädjas åt att 20 av Sveriges  kommuner hade en bältesanvändning under 80% enligt NTF:s senaste undersökning. Botkyrka med rekordlåga 62,2%. Jag hade hoppats att effekten av bältespåminnare skulle ge större genomslag. 92,6 % bältesanvändning i genomsnitt kan förefalla bra men bland de omkomna i personbil har ca 40% varit obältade. Därför kan vi inte slå oss till ro med den nuvarande bältesanvändningen även om det är en ökning sedan 2010.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *