Forskare på fall

Cyklade hem från jobbet i duggregnet igår och så helt plötsligt händer det – hjulet fastnar i ett spårvagnsspår och jag flyger över styret. Slår huvudet i en belysningsstolpe och dunsar i backen. Blir sittande på backen ett tag och känner rejäl smärta i både arm och knän. Som tur är har hjälmen skyddat mitt huvud. Vågar knappt tänka på vad som hänt om jag cyklat utan hjälm. Nu sitter jag blåslagen framför datorn på jobbet igen och det som påminner mig om gårdagens incident är endast att jag mer eller mindre tvingas skriva med en hand.

Så kom ihåg hjälmen! Den kan rädda dig!

/Helena Stigson

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

4 kommentarer

Velonavia

Skönt att höra att du klarade dig helskinnad! Trist dock med din fråga ”Vågar knappt tänka på vad som hänt om jag cyklat utan hjälm” Genom att hela tiden sätta fokus på hjälmen, att lägga ansvaret på cyklande, så missar man stora delar av frågan. Vad kan göra tex ur en infrastruktursynpunkt så du inte tvingas cykla över spårvagnsspår?

Helena Stigson

Du har helt rätt! Det finns en mycket att göra när det gäller trafikmiljön för cyklister. Vi försökte belysa detta i en pressaktivitet som vi hade för två veckor sedan:

”Nya siffror från Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna
Trafiksäkerhetsarbete fokuserar ofta på dödliga olyckor och då utgör bilolyckor den största faran. Men i tätbebyggda områden där dödliga olyckor sällan sker, är det oftast cykelolyckor som orsakar personskador. I Sverige sker fler trafikskador i cykelolyckor än bilolyckor, det visar ny statistik från Folksam. Ett stort ansvar för att förebygga dessa olyckor vilar på kommunerna.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och därför uppmanar vi kommunerna att bli bättre på att prioritera cyklisternas säkerhet, säger Maria Krafft chef för Trafik och Miljö på Folksam.

Närmare hälften av alla trafikskador i landet som leder till svårare skador utgörs av cykelolyckor, hela 48 procent – att jämföra med 28 procent för personbil, 8 procent för moped och 7 procent för fotgängare.

Det gör cykelolyckor till den absolut vanligaste trafikskadan med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Konsekvenserna av cykelolyckor har tidigare varit dolda eftersom statistiken grundat sig på polisrapporter. Genom att studera data från sjukhus och försäkringsbolag blir bilden en helt annan. Då blir de cykelolyckor som dominerar skadeutfallet synliga, nämligen singelolyckor.

– Idag vet vi att det inträffar sex till sju gånger fler cykelolyckor än vad polisen rapporterar. Kommunerna bär ett stort ansvar för att förebygga trafiksäkerheten i våra städer. Det finns kommuner som är igång och har en cykelstrategi men det är snarare undantag än regel, säger Maria Krafft.

Folksams siffror visar även att risken för svåra skador ökar med 165 procent vid halka jämfört med när det är torrt, att sju av tio cykelolyckor är singelolyckor och att det sker lika många olyckor på cykelbanor som på vägsträckor.

– Det räcker alltså inte att förespråka cykelhjälm och bygga cykelbanor. Underhållet av cykel- och bilbanor är lika viktigt, säger Maria Krafft.”

Magnus B

Trevligt att se att man äntligen fått upp ögonen för denna sida av problematiken. Det vill säga frågan varför cykelolyckor alls inträffar. Att det inträffar ca 10000 cykelolyckor per år där cyklisten skadas så allvarligt att han/hon måste uppsöka sjukhus innebär ju att det sannolikt inträffar minst lika många olyckor till med smärre eller inga blessyrer.

Orsaken till merparten av cykelolyckorna är för mig ganska uppenbar. Kvalitet, skötsel och underhåll av cyklelstråk är i regel under all kritik. Medan man till exempel är hyfsat bra på att hålla grus och skräp borta från ytor som trafikeras av motorcyklar så blir cykelytor städade någon enstaka gång om året, ofta i samband med att vintersanden sopas upp.

Hela apparaten med hjälmkampanjer har med hänsyn till ovanstående för mig känns väldigt oseriös. Om man nu har gjort bedömningen att cirka hälften av skallsakdorna skulle ha kunnat undvikas om cyklisten hade burit hjälm så måste det ställas i relation till hur många olyckor som helt hade kunnat undvikas om den aktuella cykelvägen hållit en skälig standard. Jag potentialen i det avseendet ligger på 80-90% eller mer.

Mats Nilson

Ibland inträffar även det mest osannolika.
I en cirkulationsplats krängdes framdäcket av fälgen(tubdäck, limmet släppte) och jag slog handlöst i gatan. Det tog cirka 0,3 sekunder innan jag slog i marken.
Cykelhjälmen gjorde sitt jobb (bl.a fanns ett avtryck av en sten nära tinningen!) Jag var ganska tilltygad, men utan hjälmen hade det nog inte gått lika bra…
Det var inget fel på vägen och förståndet är det värdefullaste vi har – är inte det värt att skydda?

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *