Blandade reaktioner på Folksams cykelstatistik

Vi på Folksam har gått ut med ny statistik som visar vilka personskador som leder till livslånga besvär vid cykelolyckor. Vi har fått både positiva såväl som kritiska kommentarer på detta. Vårt syfte är att synliggöra att det inte bara är skallskador som leder till allvarliga hälsobesvär – arm och ben står för hela 80 % av alla personskador. För att komma åt dessa skador kvävs mer än cykelhjälm och cykelbanor. Vi vill få igång en samhällsdebatt kring hur cyklister kan få ta mer utrymme. Trafikmiljön är idag utformad främst utifrån motorfordon på cyklisternas bekostnad. Vårt exempel på utökat skydd i form av en vadderad jacka är en liten del i ett stort pussel som måste läggas för att minska personskadorna bland cyklister. 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

13 kommentarer

Tobbe

Och utökat skydd med hjälp av förbättrad infrastruktur var för osexigt/osäljande för att ta upp dyrbar nyhetstid med?

Att puscha för kroppsskydd så som gjordes i inslaget på SVT är att skuldbelägga cyklisterna för de olyckor som sker, att sätta plåster på symptomen. Att inrikta sig på orsakerna till olyckorna görs inte.

Tur för er att jag har en så bra relation till er sedan tidigare, som försäkringsbolag är ni bra men det här är ett fegt bottennapp som luktar sponsoravtal lång väg…

Björn Abelsson

Det är bra att Folksam arbetar för att minska risken för personskador i trafiken, både för bilister och cyklister. Jag tycker dock att när det gäller cykling måste man även se till de stora positiva hälsoeffekterna av att cykla. Arm- och benbrott läker för det mesta utan bestående men. Ett stillasittande liv utan motion ger betydligt värre skador i form av hjärtinfarkt, diabetes och andra sjukdomar. Sammantaget är folkhälsonyttan av cyklingen minst tio gånger större än de negativa effekterna på folkhälsan av cykelolyckor.

Vi måste därför vara mycket försiktiga när vi talar om riskerna med cykling, så att vi inte skrämmer folk från att cykla. Att cykla är mycket mindre farligt än att sitta still!

Helena Stigson

Håller med dig, Björn, att det finns starka miljö- och hälsoargument. Vi ska cykla! Jag cyklar!

Vår statistik visar dock att arm- och benskador står för hela 80 procent av alla personskador vid cykelolyckor som leder till bestående besvär så kallad medicinsk invaliditet. I försäkringssammanhang används ofta termen medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att du har kvarstående besvär som till exempel nedsatt rörlighet, smärta eller nedsatt styrka i den skadade kroppsdelen minst ett år efter att olyckan inträffade. Vi kan inte blunda för dessa siffror – mer fokus på cyklisters säkerhet i trafiken!

stefan

Vad föreslår folksam; Att jag blir fet eller att jag bryter armen? Kan det finnas ett ekonomiskt intresse i frågan, eller värnar Folksam om vår hälsa?

Velonavia

Forskning publicerad i Brittish Medical Journal http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4521 visar att fördelarna uppväger riskerna med cykling med 1 till 77.

Pär

”Vi vill få igång en samhällsdebatt kring hur cyklister kan få ta mer utrymme. Trafikmiljön är idag utformad främst utifrån motorfordon på cyklisternas bekostnad.”

Bra så långt. Men när och hur tänker Folksam agera för att förändra trafikmiljön till cyklisternas fördel? ”Prevention is better than cure.”

Helena Stigson

Du har helt rätt, Pär! Det finns en mycket att göra när det gäller trafikmiljön för cyklister. Vi försökte belysa detta i en pressaktivitet som vi hade tidigare under våren:
”Nya siffror från Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna
Trafiksäkerhetsarbete fokuserar ofta på dödliga olyckor och då utgör bilolyckor den största faran. Men i tätbebyggda områden där dödliga olyckor sällan sker, är det oftast cykelolyckor som orsakar personskador. I Sverige sker fler trafikskador i cykelolyckor än bilolyckor, det visar ny statistik från Folksam. Ett stort ansvar för att förebygga dessa olyckor vilar på kommunerna.
– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och därför uppmanar vi kommunerna att bli bättre på att prioritera cyklisternas säkerhet, säger Maria Krafft chef för Trafik och Miljö på Folksam.
Närmare hälften av alla trafikskador i landet som leder till svårare skador utgörs av cykelolyckor, hela 48 procent – att jämföra med 28 procent för personbil, 8 procent för moped och 7 procent för fotgängare.
Det gör cykelolyckor till den absolut vanligaste trafikskadan med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Konsekvenserna av cykelolyckor har tidigare varit dolda eftersom statistiken grundat sig på polisrapporter. Genom att studera data från sjukhus och försäkringsbolag blir bilden en helt annan. Då blir de cykelolyckor som dominerar skadeutfallet synliga, nämligen singelolyckor.
– Idag vet vi att det inträffar sex till sju gånger fler cykelolyckor än vad polisen rapporterar. Kommunerna bär ett stort ansvar för att förebygga trafiksäkerheten i våra städer. Det finns kommuner som är igång och har en cykelstrategi men det är snarare undantag än regel, säger Maria Krafft.
Folksams siffror visar även att risken för svåra skador ökar med 165 procent vid halka jämfört med när det är torrt, att sju av tio cykelolyckor är singelolyckor och att det sker lika många olyckor på cykelbanor som på vägsträckor.
– Det räcker alltså inte att förespråka cykelhjälm och bygga cykelbanor. Underhållet av cykel- och bilbanor är lika viktigt, säger Maria Krafft.”
http://media.folksam.se/sv/2012/05/04/nya-siffror-fran-folksam-cykelskador-vanligaste-trafikskadan-i-kommunerna/

Anna-Karin

Man har inte cykelhjälm för att undvika olyckor, man har det för att minska konrrkvenserna av en eventuell olycka. Jag tycker Folksam gör helt rätt som informerar om olika skydd för att öka säkerheten hos cyklister. Görs inte alla säkerhetsförebyggande åtgärder för säkerhets skull?
Personligen tycker jag att det är bra att man för säkerhets skull underhåller flygplanen, har omfattande översyner av kärnkraftverken eller bär hjälm för att minska risken för huvudskador vid vissa typer av olyckor.

Velonavia

Men Helena det är inte era uppmaningar att se över infrastruktur som dominerar eller når ut i media. I stället är det hjälmen.

Anna-Karin, ditt resonemang om flygplan och kärnkraftverk är ju förebyggande åtgärder. Vi kontrollerar inte kärnkraften för att lindra konsekvenserna av olyckan utan för att se till att den inte sker…

cleo

Bästa sättet att överleva en olycka är att inte råka ut för den. Vi börjar från fel håll. Vi kan inte begära att cyklister ska sätta på sig massa skydd samtidigt som man undanhåller cyklister viktig information om man hur man förebygger olyckor. Receptet heter utbildning och infrastruktur och säkra cyklar. Se till att alla cyklar är trafiksäkra och förbjud kampanjer som ”cykel-på-köpet” då dessa gratiscyklar knappast är säkra. Utbilda i trafikfrågor redan i förskolan så ett säkert trafikbeteende grundläggs i tidiga år. det är så enkelt! Genom att ha en säker cykel, följa trafikregler, ha ögonkontakt med andra och ta det lugnt behöver inte den där onödiga olyckan ske. Tjatet om att alla ska ha hjälm har tyvärr försenat och hindrat den sunda utvecklingen. Om man vurpar för att man i hög fart talat i mobil så är det i inte brist på utrustning som fattas utan brist på uppmärksamhet. Om man vurpar för att väskremmen fastnat i hjulet är det inte cykelhjälm som är lösningen utan cykelkorg etc.Prata mer om det och låt cyklingen förbli ett enkelt sätt att ta sig fram på-utan massa krav på utrustning.

Helena Stigson

@Velonavia Vi nådde ut med den nyheten i ekot, svt och DN för att nämna några. Tyvärr bloggade ej mina kollegor om det så här på vår blogg har vi inte spridit denna nyhet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5094101

http://www.svt.se/2.33538/1.2792856/fler_cykelolyckor_an_bilolyckor

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-skadas-i-cykelolyckor-an-i-bilolyckor

Christian

Det vi som skriver om cykling kritiserade var inte att man belyser olyckstatistik för cyklister, utan vad Folksam valde att lyfta fram i sin tid i medialjuset, vilka slutsatser ni valde att fokusera på.

Ni valde inte att lyfta fram uselt prioriterad drift och underhåll av cykelinfrastruktur i hela landet.

Inte heller att cykelplaneringen prioriteras lågt av kommunerna.

När 72% av alla cykelolyckor är singelolyckor och största enskilda faktorn bakom dem är dålig infrastruktur så hade det kanske varit vettigt.
(http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/tema-cykel–skadade-cyklister-analys-baserad-pa-sjukvardsregistrerade-skadade-i-strada.pdf)

Istället valde ni att fokusera på personskydd för cyklisterna. Det är klart att ni får kritik då. Det ni gör, vare sig ni vill det eller inte, är att lyfta över ansvaret från trafikplanerarna och kommunerna och lägga det på cyklisterna.

Tänk om det vore så bekvämt att hjälm och helkroppsskydd skulle göra att fler cyklade och färre skadades.

Vad jag vet ser det dock inte ut så. Tvärtom leder fokus på farorna, skuldbeläggandet på cyklisterna och det smala fokuset på cyklister som en trafikolycka på väg att hända, att färre cyklar.

Vilket ur både ett individ- och ett samhällsperspektiv är något dåligt. Det är synd att Folksam aktivt bidrar till det.

Velonavia

Tack Christian!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *