MC vs räcke

Igår släppte Folksam en ny studie som visar att vajerräcken är lika farliga för motorcyklister som andra stålräcken. Idags finns det många mil vajerräcke i Sverige och det kan visst vara lite glädjande att veta – i efterhand – att man inte har installerat något som är ännu farligare för trafikantkategorin som redan har den högsta skaderisken, dvs motorcyklister.

Andra studier har redan bevisats att 2+1 vägar kan förebygga 40-50% av mc-olyckor och det finns ingen anledning för att tro på motsatsen. Men trots allt återstår faktumet att skaderisken vid kollision som motorcyklist in i ett stålräcke är väldigt hög. Så man skulle kunna säga att egentligen alla stålräcken är cheese-cutter barriärer, inte bara vajerräcket. 

Det kan finnas flera anledningar, men en tolkning av resultatet kan vara att det är stolparna som är största faran för motorcyklisterna, inte det som stolparna håller upp. Men många andra faktorer kan också spela roll, som tex avkörningsvinkeln, hastigheten eller om man sitter kvar på hojen eller inte.

Jag tror inte att den här studien sätter slutordet i frågan, snarare tvärtom, och det är bara bra. Det börjar hända saker i Sverige också och allt som kan öka vår kunskap om bra lösningar och minska tyckandet kommer att behövas!

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Björn Abelsson

Att det är stolparna och inte linan eller stålbalken som är farliga för en motorcyklist att köra in i har det väl länge funnits en hel del data som har visat. Detta torde också vara orsaken till att betongräcken visar lägre skadeföljder för motorcyklister än vad stålline- eller -balkräcken gör.

Likaså att det även för en motorcyklist är betydligt farligare att krocka med en mötande bil än att köra in i ett mitträcke. Och definitivt är det ju farligare för en motorcyklist att en mötande bil krockar med motorcyklisten än att bilen kör in i mitträcket.

Sedan är frågan om skillnaden i olika räckens farlighet för motorcyklister är så stor att den motiverar den högre kostnaden för betongräcken eller inklädning av stolparna på andra slag av räcken. Det finns ju även en del andra aspekter som bör beaktas vid val av räcke: estetik, barriärverkan för djurlivet, påverkan på snöröjning och vattenavrinning, påverkan på halka genom skuggning för att ta några.

Det är möjligt att utforma vägmiljön så att den som sitter i en rimligt säker bil och inte kör fortare än tillåtet får ett bra skydd mot de krockkrafter som orsakas vid en avkörning. Att utforma vägmiljön så att en motorcyklist ska kunna köra av vägen utan stor risk för allvarliga skador förefaller vara en betydligt svårare uppgift. Tills vidare är det nog så att det inte finns någon plats för motorcyklar inom ramen för Nollvisionen.

Matteo Rizzi

Hej Björn och tack för din kommentar! Jag håller med det som du säger ang räckets funktion och olika risker för olika trafikanter. Att ”vanliga” räcken inte är särskilt anpassade för mc är ju inget nytt; de kan göra nytta ändå men inte på samma sätt som för en personbil, som du säger.
Vad gäller framtidens trafiksäkerhetsarbete för mc är det klart att vi har en bra bit kvar tills mc-åkandet blir helt utan allvarliga konsekvenser vid en kollision. Idags läget har krasch-fasen inte så mycket att ge, skyddsutrustningen (inkl räcket) är inte dimensionerad för det. Men redan idag finns det system som tex ABS eller antispinn som kan förebygga olyckor. Det finns ytterligare områden med stora potentialer som tex bättre hastighetsefterlevnad, riskutbildning, ökad synbarhet etc.
Jag tror ändå att med lite systemperspektiv, och kanske några innovativa idéer vi kan komma väldigt långt. Ett exempel: vi pratar här om behovet av att anpassa räcken till mc. Men varför inte tvärtom…

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *