Cykelolyckor synliga

Det har skrivits en del om cykelolyckor i media senaste tiden. Bland annat  citeras Folksam där vi säger att cykelolyckors konsekvenser inte varit synliga i statistiken tidigare och därför är det ett uppvaknande nu när man ser att det är lika många cyklister som bilister som får svåra skador. Eftersom det kommit kommentarer om att sjukhusdata visst varit tillgänglig från patientregistret sedan slutet av 90-talet så kommer här ett förtydligande.  Det stämmer att det funnits information om skadade cyklister som lagts in på sjukhus men det är först sedan den officiella statistiken redovisar sjukhusdata och måltal kopplas till svårt skadade och inte bara antal dödade, som cykelolyckor  lyfts upp i ljuset av  ”trafiksäkerhets-Sverige”.

Maria Krafft

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Erik Sandblom

Hej Maria,

Som du säkert vet så har myndigheten Trafikanalys (och föregångaren Sika) sammanställt sjukhusdata över svårt trafikskadade varje år ända sedan 1998. Rapporterna finns på hemsidan, trafikanalys.se, under rubriken ”Vägtrafikskador”.

Att säga att cykelolyckors konsekvenser inte varit synliga i statistiken tidigare är därför fel.

Björn Abelsson

Ännu mindre synliga än konsekvenserna av cykelolyckor är de positiva hälsokonsekvenserna av den motion som cyklingen ger. Ändå är dessa positiva konsekvenser ofantligt mycket större. För varje cyklist som dör eller skadas i en cykelolycka är det tio cyklister som slipper sjukdomar eller död tack vare att de cyklar. Medan det för varje bilist som dör eller skadas i en bilolycka är tio till som dör eller blir sjuka av att de motionerar för litet.

Brist på fysisk aktivitet är en av de allra största orsakerna till ohälsa, kanske den allra största. Överviktiga motionärer är friskare än stillasittande tunnisar. Motionerande rökare lever längre än stillasittande icke-rökare.

Visst ska vi uppmärksamma riskerna för att cyklister ska skadas i trafiken och minska dessa risker genom väl utformade cykeltrafiklösningar och inte minst ett bra underhåll, vinter som sommar. Men vi får inte låta ett fokus på cyklingens risker skymma det faktum att cyklingen totalt sett är fantastiskt hälsofrämjande. Allt för stort fokus på riskerna kan skrämma folk från att cykla, vilket är mycket farligare än om de fortsätter att cykla.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *