Människor mjuka – asfalt mjukare?

Eftersom bilen har styrt vårt sätt att bygga och tänka infrastruktur de senaste 70 åren  så  har av naturliga skäl även cykelbanorna utrustats med vanlig asfalt. Asfalt som ska klara hög belastning och inte slitas av dubbdäck. Men nu börjar man tänka om. Eftersom de flesta personskador som sker bland cyklister är när kroppen träffar asfalten, kanske asfalten kan vara lite stötupptagande. Två forskare på KTH gör nu tester för att finna annan typ av slittålig asfalt men som kan mildra fallet. Heja, rätt tänkt!!

Maria Krafft

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Björn Abelsson

Varför all denna uppmärksamhet kring de mycket små risker som är förknippade med att cykla? Det är väldigt mycket farligare att sitta stilla, i bilen eller framför teven, än att cykla. Hälsonyttan av den motion som cyklingen ger är minst tio gånger så stor som hälsoonyttan av cykelolyckor.

Sluta sila myggen och svälja kamelerna! Fokusera på trafikens stora hälsoeffekter, nämligen stillasittandet, luftföroreningarna och de trafikskador som bilarna orsakar. Att cyklister bryter en eller annan arm när de cyklar omkull är knappast något större problem. I vart fall inte i jämförelse med att 35 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdomar varje år. Detb är mer än tusen gånger så många som antalet dödade i cykelolyckor.

Framhävandet av cyklingens obetydliga olycksrisker medför att många inte vågar cykla. De utsätter sig därmed för mångdubbelt större risker i form av en lång rad olika vällevnadssjukdomar. Betona i stället att det är hälsofrämjande att cykla och att cyklister lever längre och friskare än icke-cyklister!

Uffe

Jag är inte så säker att en mjukare asfalt på cykelbanor gör särskilt mycket för säkerheten för cyklister. Inte för att jag vill nervärdera forskarnas arbete, men jag skulle hellre se annat:
– bättre separation mellan motorfordon, cyklar och fotgängare
– cykelbanor som faktiskt går att använda för att pendla på (de brukar vara dragna som en eftertanke, när man väl byggt bilvägar och eventuella trottoarer, och cykelbanornas underhåll är fläckvis uselt, sällan bra.)
– i kollisioner mellan motorfordon och cyklister skall föraren av motorfordonet anses skyldig till mordförsök om han/hon orsakat kollisionen. Efter tredje sådana kollisionen skall personens körkort dras in permanent, för alla fordonstyper.

————-

Om detta låter hårt (kanske främst den tredje punkten) så är det bara för att min erfarenhet säger mig att cyklister och cykelbanor inte prioriteras av kommunerna, trots politikernas fagra tal om miljö och gröna städer osv.

Och tyvärr verkar många bilister inte reagera när de ser en cyklist, utan de tänker bara på andra motorfordon. Jag har vid ett tillfälle flugit över motorhuven på en bil som inte stannade trots att han hade mig på sin högersida, och en skyltad (!) väjningsplikt innan cykelbanan. Vid andra tillfällen har bilar kört ut från parkeringsplatser och tvingat mig att panikbromsa med cykeln, trots att jag har haft en framlampa som mer än nog uppfyller lagens krav på ljus. Min slutsats efter dessa två incidenter är att om man som bilist ser en cyklist tas informationen inte emot av hjärnan, då cyklister inte är ett hot mot bilistens liv och hälsa.

Velonavia

Hurra mjuk, trögtrampad asfalt! Precis vad jag önskat för att göra min cykling bättre…

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *