Svårt att hålla rätt hastighet

gl_systemIdag gick NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) ut med att varannan bilist kör för fort på gator med hastighetsgräns 40 km/h. Resultatet förvånar mig inte. Vi på Folksam genomförde ett forskningsprojekt ”Grönt ljus” där förarna fick stöd att hålla rätt hastighet. Via en skärm i bilen kunde förarna se om hur de körde i förhållande till vägens hastighet. Självklart sänkte dessa förare sin hastighet. Fortkörning är ofta ett resultat av brist i uppmärksamhet. I många fall är föraren inte medveten om att han/hon kör för fort. Resultat från vår studie går linje med de resultat som NTFs presenterade. Närmare hälften av de förare som ingick i Grönt ljus uppgav att det var svårast att hålla hastigheten på vägar skyltade med 30km/h eller 40 km/h. Detta trots att de fick stöd via teknik i bilen.

/Helena Stigson

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *