Så bra är cykelhjälmen

Vår nya studie visar att cykelhjälm förhindrar 60 procent av alla cykelrelaterade huvudskador som leder till kroniska besvär. Dessutom förhindras närmare 40% av allvarliga ansiktsskador. Studien presenterades igår på den vetenskapliga internationella trafiksäkerhetskonferensen IRCOBI i Göteborg.

Det är fler cyklister än bilister som skadas i trafiken i Sverige. Årligen får cirka 1 800 cyklister personskador som inte läker utan leder till medicinsk invaliditet. Den dominerande andelen är skador på arm och axel, men huvudskadorna utgör den mest allvarliga skadetypen.

Cykling har många fördelar ur ett hälso- ,miljö- och trängselperspektiv, men åtgärder för att göra cykling tryggare och säkrare behöver prioriteras, det räcker inte med att höja hjälmanvändningen. Det behövs fler cykelbanor, bättre underhåll och mer utrymme i stadsmiljön men också bättre skydd för armskador.

/Matteo

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Jimmy

Var kan jag hitta er nya studie som visar detta: ”visar att cykelhjälm förhindrar 60 procent av alla cykelrelaterade huvudskador som leder till kroniska besvär. Dessutom förhindras närmare 40% av allvarliga ansiktsskador.”

Jag kan bara hitta; http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/cyklisters-hjalmanvandning-i-ett-regionalt-perspektiv-fokusgruppsintervjuer-samt-analys-av-olycks–och-skadedata.pdf
Bland era referenser.

Björn Abelsson

Skador är bara en mycket liten del av trafikens totala hälsopåverkan. Betydligt fler dör av trafikens luftföroreningar och av den brist på motion som motoriserat resande medför än av trafikolyckor.

Det är mycket farligare att sitta stilla i en bil än att vara fysiskt aktiv på en cykel. I själva verket är att sitta stilla bland det allra farligaste man kan göra. Det räcker inte att man motionerar varje dag; man måste dessutom se till att inte sitta stilla alltför långa stunder i taget. Minst en gång varje timme ska man se till att resa sig upp, ta en liten promenad och få litet fart på leder, muskler och hjärta.

Helena Stigson

@Jimmy – sent svar men här hittar du vår studie:http://www.ircobi.org/downloads/irc13/pdf_files/46.pdf

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *