Sportlov med maxlastad bil

imageCAMENZXHDet är under dessa veckor som bilen fylls med passagerare och skrymmande skidutrustning med fjällen som slutdestination. Dags också för sedvanliga råd inför en resa som sätter bilen egenskaper och förarens omdöme på prov. Kanske måste takboxen fram för första gången för året. Våra tester visar att bilens egenskaper förändras när det lastas maximalt. Lasten gör att bilen blir mer ovillig att byta kurs, får längre bromssträcka och att en sladd blir svårare att häva. Så ta del av våra tips hur du kan packa smartare och tänk på att din bil kanske är 500kg tyngre än normalt.

Men det är inte bara på vägen till fjällen man ska känna sig trygg. Folksam vill att du har en säker skidhjälm också. Så när skidutrustningen inventeras innan resan, kolla att det bara läggs säkra hjälmar i takboxen.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Björn Abelsson

Det är en vanlig missuppfattning att det är farligare i trafiken när det är mycket trafik. I själva verket är det tvärtom. Olycksrisken är störst när det är litet trafik, och den sjunker med ökande trafikmängd.

Detta beror på två saker. Dels så sjunker hastigheten när trafikmängden ökar. Trafikverket har kurvor som visar sambandet mellan trafikmängd och hastighet på olika typer av vägar. När trafikmängden ökar kör folk saktare. Detta medför färre olyckor och framför allt mindre allvarliga följder av de olyckor som inträffar.

Dels så blir förarna mer uppmärksamma när trafikmängden ökar. Vid låga trafikmängder är risken mycket större för ouppmärksamhet eller att föraren somnar – vanliga orsaker till olyckor.

Över en tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken är singelolyckor. Och det är framför allt singelolyckorna som minskar med ökande trafikmängd. En del andra olyckstyper ökar förvisso, men inte tillräckligt mycket för att väga upp minskningen av singelolyckor.

Att råda trafikanterna att undvika de perioder då trafikmängden är som störst medför därför fler olyckor. Om man inte har väldigt bråttom bör man köra samtidigt som de flesta andra kör – för då är olycksrisken lägst!

Grattis till Maria Krafft, för övrigt, till ett nytt, viktigt jobb på Trafikverket!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *