Kolla Trafikbarometern – här sker olyckorna!

Folksams nya verktyg Trafikbarometern visualiserar olycksdrabbade platser och omfattar hela Sverige. Den visar automatiskt kartbilden för den plats där du befinner dig, men du kan också zooma för att se andra platser i landet.

Trafikbarometern baseras på den nationella databasen STRADA som omfattar personskador i trafiken som inrapporterats på akutmottagningar i Sverige sedan 2003. För att kunna skilja skador som är allvarliga och som leder till bestående men, från andra skador som är ett mindre hälsoproblem, har vi använt Folksams modell för medicinsk invaliditet. Denna modell används även för Sveriges officiella statistik om trafikskador.

trafikbarometer

Kolla själv!

http://www.folksam.se/testergodarad/trafikbarometern

Matteo

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Henrik

Tack för bra info!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *