Blinkers


Med tanke på M:s studie beträffande blinkersanvändning anser jag att detta problem borde uppmärksammas betydligt mer. Jag har också tillskrivit NTF, Polisen, Radio Stockholm Trafikredaktionen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund… Jag tror att en betydande del av trafikolyckorna beror på att blinkers inte används, i varje fall i stockholmstrafiken där det känns som om ett fåtal använder blinkers.
Gör Folksam någon statistik på olycksorsakerna? Stämmer min känsla/farhåga?
Hälsningar
Claes 

Svar: Vi har ingen statistik över olycksorsaker, så jag har inget underlag för att vare sig bekräfta eller dementera din känsla.

Hälsningar Sigrun

< Tillbaka till Fråga oss om Trafiksäkerhet