Finns bakåtvända bilbarnstolar bara i Sverige?


Jag har en fråga angående bilbarnstolar. I Sverige skall man använda bakåtvänd barnstol till och med cirka 4 år. I andra EU länder exempelvis Spanien finns det enbart möjlighet att köpa framåtvända bilbarnstolar?

Mitt barnbarn som är 10 mån håller på att växa ur sin nuvarande stol och därför söker min dotter som bor i Spanien efter en ny stol, men hon hittar ingen bakåtvänd.
Är det bara i Sverige som vi har dessa rekommendationer?
MVH // CG N.

Svar: Barn i Sverige utgör ett undantag då de sitter bakåtvänt längre upp i åren. Skälet till detta är att vi i Sverige länge har arbetat med barnsäkerhet i bil. Första bakåtvända stolen krocktestades redan på 1960-talet! I övriga länder vänds barnen redan vid ett års ålder. Detta trots att risken är fem gånger större att ett barn dödas eller skadas svårt om barnet sitter i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd.

Precis som Du skriver så är därför användning och därmed även tillgången av bakåtvända bilbarnstolar för småbarn (9-18 kg) främst koncentrerad till Norden. Mitt tips till Dig är därför att köpa en stol i Sverige till ditt barnbarn.

Helena Stigson

< Tillbaka till Fråga oss om Trafiksäkerhet


Helena Stigson Helena Stigson
helena.stigson@folksam.se