Varför kan resultaten skilja sig så mellan verkliga olyckor och Euro NCAP?


Svar: Generellt är överensstämmelsen god, men det kan skilja för vissa bilmodeller. Och det är framför allt två skäl till att resultaten kan skilja sig åt. Eftersom Euro NCAP bara testar några få utvalda krocksituationer i en hastighet ger de inte ett lika heltäckande svar på hur säker en bil är som resultat från verkligheten, som omfattar alla möjliga krocksituationer och hastigheter och dessutom med passagerare i olika åldrar och kön.

Den andra punkten rör bilens vikt. I ett Euro NCAP-test körs en bil in i en barriär, vilket motsvarar en krock med en bil av samma storlek. I Euro NCAPs test har man ingen nytta av en högre vikt. Men ute på vägarna möter stora och små bilar varandra och då gynnas den stora på bekostnad av den lilla.

Det är också viktigt att veta att Euro NCAPs tester skiljer sig mellan olika år. Bakändeskollisioner är väldigt vanliga i verkligheten, men har inte varit med i Euro NCAP-testerna förrän våren 2009.

En bil som både har toppbetyg i Folksams resultat från verkliga olyckor och i Euro NCAP är förstås den allra säkraste.

< Tillbaka till Fråga oss om Trafiksäkerhet


Anders Kullgren Anders Kullgren
anders.kullgren@folksam.se