Om Folksam

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringarsparande och lån till kunder i Sverige. Genom cirka 3 600 anställda och ett 30-tal kontor spridda över landet försäkrar Folksam varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige.

Folksams vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Exempel på detta är Folksams arbete inom trafiksäkerhet, miljö och ägarstyrning i form av ansvarsfulla investeringar. På detta sätt vill Folksam spela roll och förändra saker till det bättre. Besök www.folksam.se för mer information.