Bilbälte

Rekordhög bältesanvändning, men inte överallt

Rekordhög bältesanvändning, men inte överallt

Tyvärr kan jag inte glädjas åt att 20 av Sveriges  kommuner hade en bältesanvändning under 80% enligt NTF:s senaste undersökning. Botkyrka med rekordlåga 62,2%. Jag hade hoppats att effekten av bältespåminnare skulle ge större genomslag. 92,6 % bältesanvändning i genomsnitt kan förefalla bra men bland de omkomna i personbil har ca 40% varit obältade. Därför kan vi […]

Läs mer