sms

Är skrämselpropaganda effektivt?

Det finns många olika sätt att illustrera trafikoffer. Ofta används ett makabert sätt. Bilder, filmer och rubriker talar sitt tydliga språk om livsfara. Det finns många exempel på dessa kampanjer – I Costa Rica målas änglar på vägar där någon omkommit, i Sverige satte Motormännen för ett par år sedan upp kors längs de vägarna […]

Läs mer