vägsäkerhet

Sportlov med maxlastad bil

Sportlov med maxlastad bil

Det är under dessa veckor som bilen fylls med passagerare och skrymmande skidutrustning med fjällen som slutdestination. Dags också för sedvanliga råd inför en resa som sätter bilen egenskaper och förarens omdöme på prov. Kanske måste takboxen fram för första gången för året. Våra tester visar att bilens egenskaper förändras när det lastas maximalt. Lasten gör […]

Läs mer

EuroRAP – europeiskt samarbete för bättre vägar

EuroRAP – europeiskt samarbete för bättre vägar

Förra veckan var jag på möte som anordnades av den europeiska organisationen EuroRAP, en systerorganisation till Euro NCAP, som verkar för att skapa säkrare vägar i Europa. På mötet fanns representanter från italienska, holländska, spanska, svenska och tyska motorklubben och så jag. Vi försöker tillsammans utveckla ett klassningssystem som skall avspegla en vägs säkerhetsstandard. Självklart […]

Läs mer

Grattis till doktorshatten, Anders

Grattis till doktorshatten, Anders

I torsdags försvarade kollegan Anders Ydenius sin avhandling ”Integration of Car and Road Infrastructure Design” med den äran. Jätterolig disputation var det. Opponenten och Anders hade intressanta diskussioner kring det Anders hade kommit fram till. Och den som har varit på en disputation vet att det är det inte alltid är roligt. I bland är opponenten […]

Läs mer

Tar efter flygindustrin

Inom flygindustrin har man länge haft en helhetssyn för att undvika olyckor. I flygplan finns det många olika stödsystem som hela tiden hjälper piloterna att fatta rätt beslut, samt hjälper dem att upptäcka och undvika faror. Här har vi som arbetar med vägtrafiksäkerhet mycket att lära oss. Nollvisionen är ett steg i rätt riktning. I […]

Läs mer

Vit vinter = färre olyckor!?

Sitter på tåget till Stockholm och läser en avhandling som försvarades så sent som i fredags. I Anna K Anderssons avhandlingen, Winter Road Conditions and Traffic Accidents in Sweden and UK, studeras trafikolyckor som skett vid olika väglag. Känns väldigt aktuellt med tanke på denna vita vinter! Lite intressant att andelen krockar är lägre under […]

Läs mer

Hastighetsliberalen Collin ute på hal is

Läste för en tid sedan Robert Collins blogg (aftonbladet) där han hävdar att sänkta hastigheter ger fler olyckor.  Jag kan hålla med om att sänkning av hastigheten är ett misslyckande det vill säga Vägverket har inte lyckats bygga en tillräckligt säker väg. Men att hävda att olyckorna ökar därför att fler somnar och farligare omkörningar […]

Läs mer

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Sverige har sedan knappt ett år fått nya hastighetsgränser. Syftet är att kunna anpassa hastigheten bättre efter vägens säkerhetsnivå och öka motivationen till att hålla hastigheten. Fokuseringen på hastighet bottnar i att olycksanalyser visar att hastigheten påverkar skadeutfallet i stor grad. Om man kan minska medelhastigheten 10% så kan man påvisa en 30% minskning av svårt skadade och 40% färre döda på det svenska vägnätet.

Läs mer

Hur kan det vara säkert att köra bil i Norge?

Hur kan det vara säkert att köra bil i Norge?

Jag har varit bilturist i Norge i sommar och som vanligt funderat över vilka enorma skillnader det är mellan att bygga vägar i Norge jämfört med Sverige. I Sverige behöver man i stort sett bara skyffla bort lite jord, spränga lite bergknallar här och var och sedan rulla ut asfalten. I mera svårtillgängliga områden bor det inga människor så då behövs inga vägar. Skulle det mot förmodan bo några människor där ändå får de skylla sig själva och klara sig med den gamla grusvägen eller flytta.

Läs mer